เสนอผลงานขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย

โพสต์12 ก.ค. 2559 02:19โดยMAWIN มาวินคุง
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
ให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการพิจารณาขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" และจัดสรรทุนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชี
จนสามารถขึ้น "บัญชีนวัตกรรมไทย" เพื่อส่งเสริมการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

จึงเชิญชวนให้บุคลากร ครู และนักเรียน เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
ตามรายละเอียดดังแนบ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th
Ċ
MAWIN มาวินคุง,
22 ส.ค. 2559 00:41
Comments