ประกวดวาดภาพชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

โพสต์12 ก.ค. 2559 01:26โดยMAWIN มาวินคุง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ 
(ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย) กำหนดจัดทำโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติ
ชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพสด
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559  และจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 
ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการให้เบิกจ่ายจากโรงเรียนต้นสังกัด

Ċ
MAWIN มาวินคุง,
22 ส.ค. 2559 00:41
Comments