ประชาสัมพันธ์การประกวด Cover Dance และการประกวดประดิษฐ์ชุดแฟชั่นและเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

โพสต์5 ก.ค. 2559 02:01โดยMAWIN มาวินคุง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด Cover Dance และการประดิษฐ์ชุดแฟชั่นและเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก "30 ปี สปข.2 รวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม" ตามโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ เวทีกลางลานหน้าอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 ผู้สนใจสามารถดูหลักเกณฑ์การประกวดและโหลดใบสมัครที่เว็บไซด์ http://region2.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=144417  หรือ region2.prd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2559 
Comments