ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

โพสต์11 ก.ค. 2559 20:41โดยMAWIN มาวินคุง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒๔๑๙๘ หรือส่งด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดาวโหลดคู่มือการเขียนรายงานการวิจัย ได้ที่ www.otep.go.th หรือ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1587
Comments