ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โพสต์5 ก.ค. 2559 00:29โดยMAWIN มาวินคุง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง "วิทยาศาสตร์ก้าวไกลด้วยสะเต็ม (Science inspired by STEM)" จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 สืงหาคม 2559 และครั้งที่ 2  ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครราชสีมา ดูรายละเอียดได้ที่ www.science.kmitl.ac.th สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม http://161.246.23.26/sciday2016/
Comments