การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2016 ระดับม.ปลายชิงทุนไปต่างประเทศ

โพสต์12 ก.ค. 2559 00:52โดยMAWIN มาวินคุง

            ด้วย บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดย
Nation Junior แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอน ภายใต้ชื่อ Hello English! ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นักเรียน และบุคลากรที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกำหนดจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถของนักเรียน ดังนี้      
              ๑. โครงการ “Hello English!” สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ และนักเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและฝึกทักษะทางภาษา
              ๒. โครงการ “NJ Spelling Bee ๒๐๑๖” กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๙ ชิงทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ     ณ ต่างประเทศ

 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ แจ้งให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการดังกล่าวไปยังครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นักเรียน และบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “NJ Spelling Bee ๒๐๑๖” ต่อไป

ą
MAWIN มาวินคุง,
22 ส.ค. 2559 00:41
ą
MAWIN มาวินคุง,
22 ส.ค. 2559 00:41
Comments