" อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี "

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:13โดยMAWIN มาวินคุง

นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) วิทยากรรับเชิญ นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล น้องเบสท์ นักพูดยอดกตัญญู มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม /กลันทา/พระครูพิทยาคม/กนกศิลป์พิทยาคม/สองห้องพิทยาคม และ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) จำนวน 990 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


Comments