องค์กรแห่งความสุขในยุคการแข่งขัน

โพสต์9 ก.พ. 2559 20:01โดยMAWIN มาวินคุง
คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนประสานใจ ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สู่องค์กรแห่งความสุขในยุคการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดทักษะและความตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (คลิกชมภาพ) 

Comments