ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:35โดยMAWIN มาวินคุง
นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา โดยนายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เมิ่อวันที่  1 มิถุนายน 2559 
                                                  
Comments