ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณแก่ธนาคารโนนเจริญพิทยาคม

โพสต์27 ม.ค. 2559 23:12โดยMAWIN มาวินคุง

ธกส. เห็นถึงความสำคัญของการออมของนักเรียนผู้ปกครองในชุมชนและท้องถิ่น จึงให้การสนับสนุนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   ดูภาพเพิ่มเติม
Comments