สพม.32 ออกนิเทศติดตาม เรื่องการกำจัดขยะในสถานศึกษา

โพสต์2 ก.พ. 2559 00:45โดยMAWIN มาวินคุง
วันที่ 2 ก.พ. 2559 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะ  / ผอ.กลุ่มอำนวยการ และศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขต ออกนิเทศติดตาม เรื่องการกำจัดขยะในสถานศึกษา(โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม) เพื่อเตรียมการรับการติดตามจาก สพฐ. โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการกำจัดขยะ ทั้งในโรงเรียนและบ้านนักเรียน รวมถึงชุมชน มีการประกวดหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานใดบ้าง และนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนอย่างไร และมีการส่งเสริมให้นักเรียนนำไปรีไซเคิลได้อย่างไรบ้าง  มีการคัดแยกขยะอย่างไร  การลดจำนวนขยะโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนพลาสติก ขณะนี้โรงเรียนได้มีการดำเนินการแล้วบางส่วน เช่น การคัดแยกขยะ การให้ความรู้พื้นฐาน การนำมาประดิษฐ์ของใช้  ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


Comments