สพม. 32 ต้อนรับการคณะศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น

โพสต์18 ก.พ. 2559 08:26โดยMAWIN มาวินคุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 (บุรีรัมย์) ต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) มาศึกษาดูงานการดำเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น  การบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต เขตนำร่อง สพม.32  (บุรีรัมย์) (คลิกชม) 


Comments