สพม.32 " ศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน "

โพสต์19 ก.พ. 2559 21:22โดยMAWIN มาวินคุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.สพม.เขต.32) เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน (คลิกภาพชม )

Comments