สพม.32 ประชุมทดลองการใช้เครื่องมือการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์2 มี.ค. 2559 23:31โดยMAWIN มาวินคุง
สพม.32  ประชุมทดลองการใช้เครื่องมือการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมทดลองการใช้เครื่องมือการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559 จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ( คลิกชมภาพ) 
Comments