สพม.32 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์4 ก.พ. 2559 19:21โดยMAWIN มาวินคุง

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ประธานการประชุม ก่อนระเบียบวาระการประชุมได้มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -6 ลำดับที่ 1-3 จำแนกตามขนาดโรงเรียน (คลิกชมภาพ)


Comments