สพม.32 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

โพสต์31 ม.ค. 2559 18:19โดยMAWIN มาวินคุง

ในวันนี้(31 มกราคม 2559) เวลา 09.00 - 11.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้เท่าทันมาตรฐานสากล ณ สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ( คลิกชมภาพ)Comments