สพม.32 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร

โพสต์27 ม.ค. 2559 23:20โดยMAWIN มาวินคุง
28 มกราคม 2559  นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีทำบุญสำนักงานและกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างสุข ในโอกาสเริ่มต้นปีของการทำงานในต้นปี 2559 เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมาย  “องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล”  ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ดูภาพเพิ่มเติม
Comments