OPEN HOUSE โรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2559

โพสต์27 ม.ค. 2559 22:42โดยMAWIN มาวินคุง
26 มกราคม 2559  
นายไพศาล วุทฒิลานนท์
ผอ.สพม.32 เป็นประธาน
เปิดงาน OPEN HOUSE โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2559 ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ความสามารถที่ตนถนัดและสนใจ เป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ดูภาพเพิ่มเติม
Comments