การขับเคลื่อนนโยบาย " ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "

โพสต์19 ก.พ. 2559 21:03โดยMAWIN มาวินคุง
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย " ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ " เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของสถานศึกษา (คลิกชมภาพ)
 
Comments