หน่วยตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบการบริหารการจัดการทางการเงินของสถานศึกษา

โพสต์27 ม.ค. 2559 22:38โดยMAWIN มาวินคุง
นางญาณี  อาจหาญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และคณะดำเนินการติดตามตรวจสอบการบริหารการจัดการทางการเงินของสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ณ  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 2559
Comments