" อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี "

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:08โดยMAWIN มาวินคุง

นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) วิทยากรรับเชิญ นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล น้องเบสท์ นักพูดยอดกตัญญู มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละหานทราย รัชดาภิเษก และ โรงเรียนร่มเกล้า สพม.32 จำนวน 1000 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  


Comments