ข่าวกิจกรรม


สภากาแฟประชารัฐบุรีรัมย์

โพสต์17 ส.ค. 2559 02:15โดยMAWIN มาวินคุง

          วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32(บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมสภากาแฟประชารัฐบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พบปะหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีนายเสรี  ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม  ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม โดยในครั้งต่อไปหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัด 


ร่วมงาน "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2559

โพสต์7 ส.ค. 2559 23:57โดยMAWIN มาวินคุง


     วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) มอบหมายให้ นางกิตยาภรณ์  ทินปราณี ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งแรกที่บ้านเกาะบางปะดิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2435

ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โพสต์10 ก.ค. 2559 21:10โดยMAWIN มาวินคุง


วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 มอบหมายให้นางวันพร  นาคแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะ  เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  

ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:35โดยMAWIN มาวินคุง

นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา โดยนายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เมิ่อวันที่  1 มิถุนายน 2559 
                                                  

" มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา ”

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:23โดยMAWIN มาวินคุง

สพม.32 (บุรีรัมย์) รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญาจัดการศึกษาบุรีรัมย์ เพื่อคนบุรีรัมย์ โดยคนบุรีรัมย์

( คลิกชมภาพเพิ่มเติม )

 

" อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี "

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:13โดยMAWIN มาวินคุง

นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) วิทยากรรับเชิญ นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล น้องเบสท์ นักพูดยอดกตัญญู มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม /กลันทา/พระครูพิทยาคม/กนกศิลป์พิทยาคม/สองห้องพิทยาคม และ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) จำนวน 990 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมทิวสนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


" อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี "

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:08โดยMAWIN มาวินคุง

นายโสธร บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ " อยู่อย่างไทย ห้วใจจงรักภักดี " โดยกรมทหารราบที่23/หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) วิทยากรรับเชิญ นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล น้องเบสท์ นักพูดยอดกตัญญู มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละหานทราย รัชดาภิเษก และ โรงเรียนร่มเกล้า สพม.32 จำนวน 1000 คน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  


" วันวิสาขบูชา "

โพสต์23 มิ.ย. 2559 04:06โดยMAWIN มาวินคุง

สพม.32 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา " วันวิสาขบูชา "
เมื่อวันที่ ( 20 พฤษภาคม 2559 ) เวลา 07.30 น ดร.รัตติมา พาณิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัด และนักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ร่วมงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ 


การขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

โพสต์23 มิ.ย. 2559 03:53โดยMAWIN มาวินคุง

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 14 ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยบริหารงานบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ / สุรินทร์ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 59 (คลิกชมภาพเพิ่มเติม)


การขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

โพสต์23 มิ.ย. 2559 03:50โดยMAWIN มาวินคุง

ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 14 ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยบริหารงานบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ / สุรินทร์ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต 32 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 59 (คลิกภาพเพิ่มเติม)


1-10 of 85