การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์29 ก.พ. 2559 02:26โดยMAWIN มาวินคุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 3 ราย รายละเอียดดังต่อไปนี้

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

Comments