ประชาสัมพันธ์


การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2559

โพสต์4 ส.ค. 2559 01:53โดยMAWIN มาวินคุง

สพม.32 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ตามแบบ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และเอกสารประกอบองค์ประกอบตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพฯ จำนวน 3 ชุด ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังแนบ

การยื่นคำร้องขอย่ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2559

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ

โพสต์27 ก.ค. 2559 21:06โดยMAWIN มาวินคุงด้วยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ทางเว็ปไซต์ http://www.bv.ac.th/ รายละเอียดดังแนบนี้

ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ

โพสต์22 ก.ค. 2559 00:54โดยMAWIN มาวินคุง


ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.32  บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการสอบ ดังเอกสารแนบดังต่อไปนี้

ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์14 ก.ค. 2559 21:44โดยMAWIN มาวินคุง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล


รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล

โพสต์10 ก.ค. 2559 20:04โดยMAWIN มาวินคุง

รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษฆรือใครงการทุนรัฐบาล


ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 สพม.32

โพสต์1 ก.ค. 2559 02:27โดยMAWIN มาวินคุง


ฐานข้อมูลภาครัฐ หน่วยเบิกจ่าย สพม.32

โพสต์1 ก.ค. 2559 02:25โดยMAWIN มาวินคุง


ฐานข้อมูลภาครัฐ หน่วยเบิกจ่าย สพม.32

แบบรายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559

โพสต์23 มิ.ย. 2559 20:40โดยMAWIN มาวินคุง

แบบรายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

โพสต์23 มิ.ย. 2559 20:35โดยMAWIN มาวินคุง

https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/_/rsrc/1464169740482/khaw-prachasamphanth/prakasphlkarkhadleuxkbukhkhlthawpipheuxcadcangpenlukcangchawkhrawcanghemabrikartahaenngnakcitwithyarongreiynpracakhetphunthikarsuksasangkadsphm32/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.jpg

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

1-10 of 64