หน้าแรก


https://forms.gle/GScjnZcSQYQj47kr6

     https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/rongreiyn-pracha-rath-sphm-32    
         
                     

                                                   https://drive.google.com/drive/folders/0B_YkOJQIwHx9R2NtOUw1Z3dHQlE     

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา อ.ปะคำ นำโดยนายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 6 สัปดาห์ประชามติ (อ่านต่อ)
สพม.32 (บุรีรัมย์) เชิญชวนทุกคนไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม อ.นางรอง สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ออกเสียงประชามติ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ อ่านต่อ
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม              จัดกิจกรรมการออกเสียงประชามติในสัปดาห์ที่2ให้รู้จัก การใช้สิทธิ์ โดยให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความรู้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อ่านต่อ


โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม จัดทำคู่มือ6สัปดาห์ประชามติให้นักเรียนทุกคน ครูเวรจัดอบรม ทบทวนความรู้ตอนกิจกรรมเข้าแถวเช้า และก่อนกลับบ้านทุกวัน อ่านต่อ
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ.คูเมือง สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ แนวทางความร่วมมือโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ อ่านต่อ


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เลขาธิการ กพฐ.ต้อนรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงานแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ...
เปิด[55] เมื่อ 15/08/16
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย
เปิด[108] เมื่อ 12/08/16
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน.เปิดงาน Thailand STEM Festival 2016
เปิด[172] เมื่อ 09/08/16
สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาจาก บ. ซีพี ออลล์ และทุนสนับสนุนจาก บ. มอนเดลีซ
เปิด[113] เมื่อ 09/08/16
พิธี เปิดห้องเรียนกีฬา “สร้างฝันเด็กไทยให้ก้าวไกล สู่ กีฬามืออาชีพ” ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เปิด[120] เมื่อ 08/08/16
เลขาธิการ กพฐ. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...
เปิด[78] เมื่อ 06/08/16

 • สภากาแฟประชารัฐบุรีรัมย์           วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
 • ร่วมงาน "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2559      วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) มอบหมายให้ นางกิตยาภรณ์  ทินปราณ ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
 • ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 มอบหมายให้นางวันพร  นาคแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะ  เข้าร่วมงานร ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
 • ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา โดยนายโสธร ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
 • " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา ” สพม.32 (บุรีรัมย์) รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข " มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญาจัดการศึกษาบุรีร ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 64 รายการ ดูเพิ่มเติม » • เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัย ด้วยนายธีรกรณ์  พรเสนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตก ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในหัวข้อเรื่อง สมรรถนะครูที่ส่งผลต่อระดับคุณลักษณะที่พ ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
 • Thailand STEM Festival 2016 Thailand STEM Festival 2016 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ภายในงานมีการบรรยายและเสวนาวิชาการ "นโยบายการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของประเทศไทย"การประชุมปฏิบัติการและนำเสนอผลงานครูสะเต็มศึกษาการแข่งข ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
 • ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ"ล ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
 • โครงการ PTT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ ตามที่สถานีวิทยุ FM99 MHz Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ของ บมจ.อสมท จัดทำโครงการ PPT Inspiration 5th ปตท.สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาระดับนานาชาติ คร ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
 • ประชาสัมพันธ์โครงการความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET                ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 00:41 โดย ชนานภ พลวิวัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »


โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม


https://docs.google.com/a/ssbr.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSebNSujxfNS3RMngl_5AXxuoJ4rLE3sYup04dajtet54cdzjw/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCZZ21jmqRDOEolVJV0CWgjg
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/gchat
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/pph1
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/pph1
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/kickrrm-khet-phunthi-kar-suksa-sucrit-sphm-32
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  

ระบบสารสนเทศ
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/o-net
: เว็บไซต์ สทศ.
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

อาเซียน

แฟจเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์