ช่องทางติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 

   044-612408  ติดต่อ

 • ผู้อำนวยการ                                     กด   110
 • รองโสธร                                          กด    108
 • รองปติมา                                         กด    113
 • กลุ่มอำนวยการ                                  กด    101
 • กลุ่มนิเทศฯ                                       กด    104
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล                          กด    102 
 • กลุ่มนโยบายฯ                                    กด    103
 • กลุ่มส่งเสริมฯ                                     กด    111
 • กลุ่มการเงินฯ                                     กด     105
 • หน่วยตรวจสอบฯ                                กด     114
 • นิติกร                                               กด     115
 • ศูนย์เทคโนฯ                                      กด      109
 • หน้าห้อง ผอ.เขต 32                           กด      107
   044-612644

                              

 office@ssbr.go.th

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


Comments